Mindezigns.com

Biofeedback Helpt Astmatici Adem Gemakkelijker

Biofeedback lijkt te helpen mensen met astma hun gebruik van inhalatiecorticosteroïden te verminderen, aldus een studie in het augustus nummer van het tijdschrift Chest.

Met biofeedback, een persoon bewust stuurt zijn of haar lichaam functioneert met behulp van de elektronische controle-inrichtingen.

Deze studie omvatte 94 mensen met een matige, persisterende astma. Ze werden verdeeld in vier groepen: de hartslagvariabiliteit (HRV) feedback en training in getuite lippen-buikademhaling; HRV biofeedback alleen; placebo biofeedback procedure; en geen behandeling (controlegroep).

De mensen in de eerste drie groepen kregen 10 wekelijkse sessies biofeedback en oefende hun biofeedback thuis gedurende 20 minuten twee keer per dag. De symptomen van astma van alle deelnemers werden gecontroleerd in de loop van de studie.

De studie wees uit dat die in de twee HRV biofeedback groepen aanzienlijk verminderd het gebruik van geïnhaleerde steroïden en verminderde ook hun astma ernst variëren van matig tot licht persisterend astma.

Degenen die in de placebogroep vertoonde ook verbetering in hun astmasymptomen, maar geen enkele verbetering van de longfunctie of medicijngebruik vertonen. De controle groep toonde geen veranderingen in de ernst van astma, medicijngebruik of astmasymptomen.