Alzheimer Warning Signs Start Early

April 14 by admin

Jaren voordat een persoon wordt gediagnosticeerd met de ziekte van Alzheimer, zijn er vroege waarschuwingssignalen in de vorm van cognitieve problemen, nieuw onderzoek suggereert.

Zweedse onderzoekers van het Karolinska Instituut in Stockholm, beoordeeld de resultaten van 47 studies gepubliceerd tussen 1985 en 2003. De studie omvatte meer dan 1.200 mensen met de ziekte van preklinische Alzheimer die later ontwikkelde de degeneratieve hersenziekte die meer dan 9.000 mensen die niet ontwikkelen van de ziekte.

Hun analyse bleek dat mensen met preklinische Alzheimer tonen waarschuwingsborden op een aantal cognitieve gebieden jaren voordat ze officieel gediagnosticeerd met de ziekte. Deze symptomen omvatten duidelijke tekorten in de wereldwijde cognitief vermogen, episodisch geheugen, perceptuele snelheid en executief functioneren. Ze vertonen ook kleinere tekorten in verbale vermogen, visueel-ruimtelijke vaardigheden en aandacht. Er was geen teken van preklinische problemen in termen van primaire geheugen.

De herziening auteurs opgemerkt dat veel van de cognitieve gebreken waargenomen bij mensen met de ziekte preklinische Alzheimer zijn vrij gelijkaardig aan tekenen van normale veroudering. Echter, deze problemen duidelijker bij mensen die later zijn gediagnosticeerd met de ziekte van Alzheimer.

De resultaten verschijnen in het juli nummer van het tijdschrift Neuropsychologie.

Related Articles